Mitä mentorointi on?

Mentoroinnissa pyritään positiivisin keinoin saamaan henkilö löytämään itsestään sellaisia puolia, joita hänessä on piilevänä. Etsitään vahvuuksia ja voimavaroja, joita kehittämällä henkilöstä voi tulla se, mitä hän parhaimmillaan voi olla. Mentorointi kohdistuu siis henkilöön kokonaisuudessa ja myös hänen urakehitykseensä.

Taustaa

Mentorointi-sana tulee antiikin tarinasta, jossa Mentor oli henkilö, jolle Odysseus antoi poikansa Telemakhoksen kasvatettavaksi, kun hän itse lähti sotaretkelle Troijaan. Mentoroinnissa ihmisen jatkuva kasvu ja hänen parhaiden puoliensa esille saaminen on kaiken keskiössä.

Rexit mentoroi™ -toimintamalli on kehitetty vuosina 2016-2020 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamisen kehittämiseksi ensin Seppo Ryösän käynnistämänä Vaasassa ja Turussa sekä sitten osana Opetushallituksen rahoittamaa Varsinais-Suomen #Paraskoulu -hanketta, johon osallistui yhdeksän kuntaa: Raisio, Lieto, Kaarina, Mynämäki, Naantali, Paimio, Parainen, Sauvo ja Uusikaupunki. 

Hanke kehitti - alueellinen yhteistyöverkosto luomalla ja sitä hyödyntämällä - oppilaan tuen toimintamalleja, joiden avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja opiskelumotivaatiota ja näin ehkäistään syrjäytymistä. 

Hyvän johtamisen keskeinen merkitys oli ymmärretty ja sen tukeminen ja kehittäminen nähtiin keskeiseksi hankkeen tavoitteeksi. 

 

Toimintamalli lyhyesti

Rexit mentoroi™ -toimintamallissa kokenut rehtori tai päiväkodin johtaja toimii varhaiskasvatus- tai perusopetusyksikön johdon tukena.

Kun yksikön esihenkilö haluaa kehittää itseään ja myös omaa yksikköään, hän hakeutuu mentorointiin.  Myös hänen oma esihenkilönsä voi tätä hänelle esittää esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä.

Prosessi alkaa mentorin tavatessa varhaiskasvatusyksikön tai koulun ylläpitäjän edustajan, jolla on tilaisuus kertoa, mitä hän odottaa alkavalta mentorointiprosessilta. Keskustelu auttaa mentoria hahmottamaan tilanteen yksikön ylläpitäjän näkökulmasta. Mentorointia voidaan hyödyntää myös kunnassa tai sen tietyssä yksikössä toteutetun Kunta 10 -tutkimuksen, kouluterveys- tai työhyvinvointikyselyn vastausten ja tulosten hyödyntämisessä.

Vaikka yksikön esihenkilön kanssa käytävät keskustelut ovat keskeinen osa tätä mallia, mentori kulkee tietyn ajanjakson koko työyhteisön rinnalla osallistuen yksikön arkeen. Henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen tai toteutetun kyselyn avulla hänelle muodostuu näkemys yksikön nykytilasta ja toisaalta johdon ja henkilöstön kuvaamasta tavoitetilasta; kuva yksiköstä sellaisena, millaiseksi yksikön halutaan kehittyvän. 

  • Mentori tukee yksikön esihenkilöä ja koulun henkilöstöä matkalla kohti unelmaansa, joka on yhdessä tehty näkyväksi.
  • Mentorointiprosessin aktiivinen vaihe päättyy arviointikeskusteluun, johon osallistuvat yksikön esihenkilö, hänen oma esihenkilönsä ja mentori.
  • Arviointikeskustelun jälkeenkin mentori on yksikön käytettävissä, mikäli tarvetta ilmenee.

Kokemukset Rexit mentoroi™ -toimintamallista Varsinais-Suomen #Paraskoulu -hankkeessa ovat erittäin myönteiset.

 

Kenelle mentoroinnista on hyötyä

  • uudelle 
  • yksikköä vaihtavalle
  • jo kokeneelle, mutta suunnan tarkistamista haluavalle
  • toimintakulttuuria uudistavalle
  • kunnan ainoalle ja / tai
  • muutoin haastavassa tilanteessa olevalle johtajalle

 

Rexit mentoroi™ -tiimi

Rexit mentoroi™ -tiimiin kuuluvat tällä hetkellä Anne Alho, Maija-Liisa Rantanen, Mika Rantanen, Seppo Ryösä ja Jyrki Välimäki. Kaikilla tiimin jäsenillä on vuosien kokemus perusopetuksen rehtorina toimimisesta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti. Kokoontumisista yksittäinen mentori saa tukea omiin käynnissä oleviin prosesseihinsa. 

 

Rexit mentoroi™ -tiimin omat mentorit

Timo Kultanen on filosofian tohtori (Tunneäly esimiestyössä) ja valtiotieteen maisteri. Tunneälyn lisäksi hän on tutkinut laajasti erilaisten johtajien toiminta- ja käyttäytymistyylejä sekä erilaisten ihmisten johtamista. Hän on työskennellyt esimiestyön ja johtamisen kehittämishankkeissa lähes 30 vuotta pienistä yrityksistä pörssiyrityksiin ja kotimaisista kansainvälisiin. Kultanen luennoi johtamisesta ja luotsaa johtamisen kehittämisen valmennusohjelmia.

Hän on erikoistunut esimiestyön, johtoryhmätyön ja strategiatyön kehittämiseen sekä johtajien henkilökohtaiseen valmennukseen. Lisäksi hän on tehnyt paljon muutosprosessikonsultointia, työyhteisökriisien ratkaisutyötä sekä psyykkistä urheiluvalmennusta. Kultasen kirja ”Esimies, ongelmien aiheuttaja ja ratkaisija - ajattele mitä ajattelet” on toiminut tärkeänä innoittajana Rexit mentoreina -tiimille mentorointiprosessin sisällöistä keskusteltaessa.

William 'Bill' Griffiths on toiminut Leicesterissä (UK) 25 vuotta rehtorina. Virkansa ohella hän on valmentanut yhteensä 67 rehtoria osana valtakunnallista Offsted-arviointijärjestelmää. Arvioitsijoista hänet on arvioitu sijalle yksi.

 

SOITA MEILLE!
+358 40 581 8587

Back to top