Mentorointia johtajan tehtävää hakevalle

'Aurajokirantamentorointikävely'

Autamme erilaisessa ympäristössä käytävällä keskustelulla rehtorin tai päiväkodin johtajan tehtävään hakevaa henkilöä. Kävelyn aikana keskustellaan haastatteluun valmistautumisesta, haastattelussa esiintymisestä sekä kannustetaan iloiseen asenteeseen haastattelun aikana.

 

HR-palvelut sivistystoimen johdon työn tueksi

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön onnistunut rekrytointi on palvelun korkean laadun ehdoton edellytys. Uhkana alalla on toki työvoimapula, joka varsinkin alueellisesti voi olla erityisen merkittävä haaste. Toisaalta rekrytointiprosesseja leimaa usein kiire. Niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin vuosikellossa rekrytoinneilla on taipumus sijoittua toiminnan kannalta vuoden hektisimpään ajankohtaan: kun lähestytään toimintakauden tai lukuvuoden päätöstä. Tämän vuoksi rekrytointiin ei ole organisaatioissa mahdollista riittävästi keskittyä, mikä on suuri riskitekijä; ollaanhan valitsemassa työntekijää ehkä kymmeniksi vuosiksi. On tärkeää, että valintatilanteessa on mukana myös kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

Rexit mentoroi™ -tiimi tarjoaa apuaan rekrytointiprosesseihin niin varhaiskasvatus- kuin perusopetusyksiköidenkin ylläpitäjille:

  • Perehdymme huolella niihin odotuksiin ja toiveisiin, joita valittavaan henkilöön kulloinkin on asetettu; kuuntelemme varhaiskasvatus- tai perusopetusyksikön ylläpitäjän edustajaa ja yksikön henkilöstöä - tarvittaessa luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia.
  • Tiimimme on valmis käymään huolellisesti läpi määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, minkä pohjalta laadimme listan perusteluineen hakijoista, joita suosittelemme kutsuttaviksi haastatteluun.
  • Tiimimme on valmis olemaan edustettuna em. haastatteluissa; niiden suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • Vallitsevan käytännön mukaisesti työsuhteisiin asetetaan kuuden kuukauden koeaika. Tarjoamme tälle ajanjaksolle räätälöityä mentorointia työsuhteeseen valituille varhaiskasvatusyksiköiden johtajille ja perusopetuksen rehtoreille. Olemme mentoreina panneet merkille, että varsin usein uuden henkilöstön perehdyttämisessä on puutteita. Henkilöstöä haastatellessa perehdytys nousee varsin usein keskeiseksi yksikön kehittämiskohteeksi. 

Back to top