Koulutus

Koulutuspalvelumme ovat kuntien ja muiden päiväkoti- ja perusopetusyksiköiden ylläpitäjien tarpeisiin räätälöityä tilauskoulutusta tai temaattista valmennusta.

Tilauskoulutusta ja temaattista valmennusta esittelemme kohdassa Apua tarjolla.

Opettajavaihto Suomen ja Englannin välillä lukuvuonna 2024-2025

Opettajavaihdolla pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden uuden oppimiseen ja näköalojen avartamiseen tutustumalla kollegaan ja hänen arkeensa toisessa maassa. Ensimmäinen opettajaryhmä tullaan kokoamaan yhdestä Suomen kunnasta ja Leicesteristä (UK). Ryhmään voivat hakeutua yhtä lailla varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin opettajat. 

Opettajavaihto toteutetaan muodostamalla osallistujista työparit: opettaja Suomesta ja opettaja Leicesteristä muodostavat työparin. Työparien muodostamisessa huomioidaan kunkin toimenkuva, henkilökohtaiset odotukset, kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet.  Viikon työparin koulussa on tarkoitus olla vierailevan opettajan aktiivista osallistumista opetustyöhön. Työpäivän ulkopuolinen aika tarjoaa mahdollisuuden tutustua toiseen kulttuuriin. 

Myös ryhmää kokonaisuudessaan hyödynnetään oppimisessa.

Opettajavaihto on kahdeksan kuukauden prosessi, johon sisältyy valmistautumista, toteutusta, arviointia ja kokemusten jakamista. Koko prosessin ajan ryhmän tukena toimivat ryhmän mentorit: Bill Griffiths, Seppo Ryösä ja Jyrki Välimäki

Back to top